Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Norden och Östersjöriket

Junibackens skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Du lära dig om historien i Norden och Östersjöriket Sverige under tiden ca 1500-1700.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du får lära dig om Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt ubyte t.ex utbyte av handelsvaror, språk och kultur. 

Du får lära dig om den svenska statens framväxt och organisation.

Du får lära dig om det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket. 

Du får lära dit om reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa. 

Du får lära dig vad historiska källor som t.ex. brev och andra dokument kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag. 

Ord och begrepp: Norden, Östersjön, källor, likheter, skillnader, organisation, framväxt, globalt, handel. kultur, framväxt, reformation, jordbruk, process, utveckling, demokrati.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom att se olika filmer som behandlar hur livet var på medeltiden. 

Du ska få jobba med att både läsa och skriva texter

Du kommer att få delta i både klassrumsdiskussioner och i gruppdiskussioner om olika tidstypiska företeelser.

Vi kommer att ha besök av kulturskolan och  ska spela teater och kanske något instrument. Vi ska befästa kunskaperna genom praktiskt arbete.

Vad som kommer att bedömas:

Hur aktivt du jobbar med de olika texterna och deltar i både klassrumsdiskussioner och gruppdiskussioner. 

Hur du svarar på olika frågor skriftligt och muntligt. 

Hur du diskuterar och drar paralleller mellan då och nu och kan se likheter, skillnader och konsekvenser av händelser.

Du ska använda ord och begrepp som hör till ämnet på rätt sätt.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt i de olika diskussionerna samt grupparbeten får du visa vad du kan. 

Du svarar muntligt eller skriftligt på frågor.

 

 


Läroplanskopplingar

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback