Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Bokcirkel vt19

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Sandor slash Ida

Vad är speciellt med ungdomslitteratur? Författaren Jenny Jägerfeld säger såhär om att skriva ungdomsböcker till Litteraturmagazinet:

Det är en cool period att skildra”, ”Jag gillar starka känslor.” Hon tror att många kan känna igen sig i de teman som tas upp i ungdomsboken, eftersom det är saker som är aktuellt hela livet. Bli kär, flytta, fråga sig vad man vill göra och vem man egentligen är.

 

Tillsammans i klassen läser vi boken Sandor slash Ida och diskuterar det vi läst i grupper varje fredag.

Inför varje boksamtal skriver ni ner era tankar i ett dokument enligt den samtalsroll ni är tilldelade den veckan.

Vi tränar genom detta på att läsa och på att samtala men vi förbättrar också vår läsförståelse.

Under tiden vi har bokcirkel övar vi också på textanalys tillsammans.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback