Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 1

Mitt i prick

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Klapp - klapp - klapp...hur många var det? Hälften så många av 6.

Våra mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om

 

Du ska:

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma
    Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  • Ma  1-3
    Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom arbetspassen i matematik genom:

* kunna räkna antal till 10.

* förstå och kunna använda talen 0 till 4.

* förstå och ha kunskap om enkla symboler och enkla begrepp i matematik (större än, mindre än och lika med, hälften och dubbelt)

* öva samband mellan siffra, tal och antal

* ramsräkna

* hela klockslag

* Identifiera par och mönster

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

* ha gemensamma genomgångar i varje kapitel

* spela matematikspel

* Gemensamma lekar och övningar

* Eget arbete i bok

* Webbaserat material

* Problemlösningar

* Diskutera


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback