Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Grej of the week

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Visst är det kul att kunna lite om mycket? I grej of the week får du lära känna kända personer, platser och händelser som påverkat eller påverkar oss här på planeten Jorden.

Konkretiserade mål
- Lyssna och ta till dig av kunskap muntligt och med stöd av bilder. 
- Skriva faktatext utifrån nyckelord. 
- Få kunskap om omvärlden och världskartan. 

Undervisning - arbetssätt 
- Genom en muntlig presentation med bildstöd får du lära dig om en känd person, en välkänd plats eller händelse som påverkat eller påverkar oss. 
- Efter kunskapsinhämtningen ska du skriva en faktatext utifrån nyckelord.

Elevinflytande 
- Presentationer om personer, platser och händelser som intresserar eleverna. 

Bedömning
Det som bedöms är hur du kan: 
- lyssna och återberätta fakta
- skriva faktatext utifrån nyckelord
- skriva korrekta meningar 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback