Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Ekologi åk 7

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Hur hänger allt i naturen ihop? Vi undersöker olika ekologiska modeller och samband i naturen. Vad är ett ekosystem och vilka faktorer påverkas de av? Vi tittar närmare på olika energiflöden och kretslopp. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Vi kollar närmare på hur allt i naturen har ett samband och hänger ihop. Vi lär oss olika relevanta begrepp inom ekologi och jobbar med olika ekosystem, ekologiska samband och kretslopp. Målet med undervisningen är få förståelse för att allt i naturen har en viktig roll och måste finnas för att alla andra ska kunna leva och fungera. Allt hänger ihop - men hur?

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Under vecka 2-6 arbetar vi intensivt med ekologi-området. Eleverna själva tagit fram förslag på de arbetssätt och bedömningsmetoder som de önskar ska ingå i undervisningen under perioden. En mer ingående planering - vecka för vecka - där innehåll och genomförande samt bedömningstillfällen står finns på classroom. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Bedömningen grundas på (elevernas önskemål): 

- Hur väl du känner till vad olika ekologiska begrepp betyder. (Kahoot)
- Att du kan förklara hur ett kretslopp fungerar. (Inspelning)
- Om du deltar aktivt på lektionerna. (Gruppdiskussioner och undersökningar)
- Hur väl du antecknar och ritar resultaten av dina undersökningarna. (Dokumentation)
- Att du kan redovisa dina kunskaper om olika ekosystem från olika delar av världen. (Redovisning på valfritt sätt)
- Fördjupningen inom ett visst område i kapitlet. (Inlämning på valfritt sätt)
- Hur väl du kan förklara hur du själv kan minska din miljöpåverkan och leva mer hållbart (Reflektion - skriftlig eller muntlig)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback