Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Atommodellen

Glömstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Grundläggande kunskaper i kemi. Atomer, molekyler och kemiska föreningar omkring oss.

 

Syftet : 

 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

·       använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

·       använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

 

Lärandemål

 

Du ska visa att du …

·      kan följa instruktioner och utifrån dem genomföra laborationer på ett säkert sätt,

·      kan dokumentera dina laborationer i laborationsrapporter,

·      kan ställa en hypotes utifrån tidigare kunskaper samt redogöra belägg för hypotesen

·      kan förklara skillnaden mellan en atom och en molekyl, ett grundämne och en kemisk förening

·      vet att ämnen har olika egenskaper samt förstår hur man kan sortera ämnen utifrån dess löslighet, brännbarhet och utseende.

·      kan förklara ämnens löslighet (lösning, mättad lösning och suspension), pH (surt och basiskt), aggregationstillstånd samt

kan förklara och ge exempel på kemiska reaktioner    

 

 

Undervisning

 

Det här ska du göra:

 

Läsa och följa instruktioner och därigenom utföra olika experiment på ett säkert sätt enskilt och i grupp.

 

Dokumentera dina upptäckter på ett tydligt sätt och sedan använda dina anteckningar för att ställa hypoteser inför nya uppdrag.

 

Skriva hypotes, resultat och dra slutsatser.

 

Delta vid gemensamma diskussioner samt läsa faktatexter och sedan formulera egna texter där du förklarar begrepp inom ämnet kemi.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Atommodellen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback