Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Svenska

·

Årskurs:

2

Fåglar

Maria Parkskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi arbetar med temat "Fåglar"

TIll eleverna

Målet med arbetet är att 

 • du ska kunna berätta om några olika fåglars utseende
 • du ska kunna förklara varför vissa fåglar flyttar på vintern
 • du ska med hjälp av det du har lärt dig skriva en enkel faktatext som andra kan läsa och förstå
 • du ska kunna söka information i faktatexter och från filmerUnder arbetets gång kommer vi att:

 • titta på filmer om olika fåglar
 • läsa faktatexter
 • framställa bilder för att förtydliga texterna
 • göra olika övningar för att sortera fåglar utifrån deras egenskaper
 • studera fåglar i närområdet och vid havet
Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • berätta om olika fåglar
 • delta i skapande aktiviteter
 • delta i olika övningar 
 • delta i diskussioner
Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • berätta om några olika fåglar och vad de äter
 • förklara varför flyttfåglar flyttar på vintern
 • jämföra olika fåglars utseende 
 • hitta viktig information om fåglar i en enkel faktatext eller film

Kunskapskrav i årskurs 3

Kopplingar till lgr 11 och kursplaner


Läroplanskopplingar

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback