Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Bråk och procent åk 8

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Inom matematiken är ett Bråk ett uttryck, som beskriver förhållandet mellan två tal, täljare och nämnare. I Sverige använder vi i vardagslivet inte längre tal i bråkform så mycket som förr i tiden. Men det är ändå viktiga för att förstå och kunna uttrycka storleken av olika andelar och är därmed också grundläggande för att förstå både tal i decimalform och procent begreppet. Bas kunskaperna om bråkformen och bråkräkning är också nödvändiga när man skall lära sig algebra. Procenträkning är det räknesätt, som till skillnad mot bråk, som man har mest praktisk nytta av i sin vardag. Procent betyder per hundra, och anger hur många hundradelar man ska ta av det hela (det totala). I detta kapitel övar vi oss på sambandet mellan andelen, delen och det hela.

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • Jämföra storleken på olika bråk
  • Förkorta och förlänga bråk
  • Räkna ut procentsatsen
  • Förstå och använda procent vid jämförelse
  • Addera, subtrahera och multiplicera bråk (Dividera bråk som fördjupning)

 

Arbetsgång

Undervisningen kommer att ske på följande sätt;

  • Lärarledda genomgångar
  • Lärarledda par- och gruppdiskussioner
  • Enskild räkning
  • Problemlösning (Enskilt, par och alla)

 

Planering, begreppsordlista, filmer och en lathund vid procentberäkningar delas ut under lektionstid.

 

Bedömning sker fortlöpande under pågående arbetsområde. Vi bedömer vilken kvalitet du visar i dina uträkningar (val av metoder och användning av matematiska begrepp), och i dina resonemang och hur väl du kommunicerar. Vi bedömer också kvaliteten på din problemlösningsförmåga.

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov. Matteprov v.5 (onsdag)

 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter