Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

Åsö 9G Geometri

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi ska jobba med geometri kap.3 under v.2-8

 

Matematik planering 9G Geometri kap.3

 

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

   

 

 • Centralt innehåll i undervisningen:

   

 

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråkform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

   

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

   

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

   

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

 

 

 

 

Arbetsform under ämnesveckan

 

Vi gör tester och arbetar vidare gemensamt, i grupp och individuellt med kunskapskraven för begrepp (matte-ord) och metoder (beräkningar). Dessa kunskapskrav finns i slutet av detta dokument.

 

Vi arbetar också under  mattelektionen  med förmågorna problemlösning, samt resonemang (jämföra lösningsmetoder) och kommunikation (redovisa och samtala om lösningsmetoder).

 

Källor

 

Matematikbokens

 

Internet. Film

 

Utvärderingsform

 

Tester på förmågorna metoder och begrepp varannan vecka.

 

Observationer under övningar av förmågorna resonemang och kommunikation flera 

 

gånger under veckan.

 

Matematik planering åk 9G geometri kap.3, V.2-V.9

 

Vecka

Tisdag(60 min)

Onsdag (60 min)

Torsdag(60 min)

2

 

 

Programmering (Python)

Repetition

Geometri och rymdgeometri

(3.6 Pythagoras sats)

 

3

Programmering (Python)

Repetition

Geometri och rymdgeometri

(3.6 Pythagoras sats)

Programmering (Python)

Repetition

Geometri och rymdgeometri

(3.6 Pythagoras sats)

Repetition

Geometri och rymdgeometri

 

 

(3.6 Pythagoras sats)

4

3.1Symmetri

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

3.1Symmetri

Nivå1

Nivå2

Nivå3

Jobba hemma(OBS em. samtalsdag)

 

3.1Symmetri

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

 

5

 

 

 

3.2Likformighet och kongruens

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

3.2Likformighet och kongruens

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

3.2Likformighet och kongruens

Nivå1

Nivå2

Nivå3

Test .1

6

 

3.3 Längdskala

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

3.3 Längdskala

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

3.4 Areaskala och volymskala

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

 

7

3.4 Areaskala och volymskala

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

3.4 Areaskala och volymskala

Nivå1

Nivå2

Nivå3

 

3.4 Areaskala och volymskala

Nivå1

Nivå2

Nivå3

Test.2

8

3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

Nivå1

Nivå2

Nivå3

3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

Nivå1

Nivå2

Nivå3

Prov

C-A delen

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter