Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BIOBIO01

Laborativa färdigheter

Kungsholmens gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Här kommer återkoppling på det naturvetenskapliga arbetssättet finnas. Flera uppgifter kommer ligga till grund för bedömningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Laborativa färdigheter biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter