Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BIOBIO01

Laborativa färdigheter

Kungsholmens gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Här kommer återkoppling på det naturvetenskapliga arbetssättet finnas. Flera uppgifter kommer ligga till grund för bedömningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Laborativa färdigheter biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback