Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Antikens värld 05

Mårtenskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

En stor del av vår kultur är påverkad och inspirerad av händelser som inträffade för mer än 2000 år sedan. Vårt sätt att styra ett land är inspirerat av den demokrati som först uppstod i Grekland. Hur kan det komma sig att antiken lever kvar i vår värld och vårt medvetande så långt efteråt? I det här arbetsområdet dyker vi ner i den antika världen.

Mål

Målet med arbetsområdet är att du ska:

  • Förstå hur demokratin uppstod i Grekland och utvecklades i Rom.
  • Känna till skillnader i flickor och pojkars levnadsvillkor och uppfostran under antiken.
  • Utveckla din förmåga att beskriva, förklara och resonera kring historiska händelser. 
  • Utveckla din förmåga att se samband mellan olika epoker, exempelvis antiken och nutid.
  • Utveckla din förmåga att se samband inom en och samma epok, exempelvis genom att göra jämförelser mellan Aten och Sparta.
  • Lära dig använda begrepp för området t ex stadstat, samhällsklass, demokrati, republik, imperium.

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

  • Bok
  • Lärarledda genomgångar
  • Diskussioner
  • Uppgifter enskilt och i grupp

 

Bedömning

De uppgifter som vi arbetar med under arbetsområdet kommer att bedömas. 

Se bedömningsmatris nedan. 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Antikens värld
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback