Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Ma år 8 ht18-vt19 - Tal

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

När vi har avslutat det här området skall du bl.a. kunna: -förklara hur vårt talsystem är uppbyggt -multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1 -förklara vad negativa tal är -addera och subtrahera negativa tal -skriva/förstå tal i potensform

Syfte

Genom undervisningen kommer du få förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa matematiska problem
 • använda matematiska begrepp inom området
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom området
 • föra och följa matematiska resonemang 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Diskussionsuppgifter
 • Arbete i Matte Direkt 8 kap 1- Tal
 • Träningsshäfte 8:1/övningsstenciler

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • räknande, samtal och diskussioner under lektionerna
 • ett skriftligt prov när området är färdigt

 

Du kommer att bedömas utifrån följande förmågor:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du tidigare inte mött, d.v.s. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt

 

Begreppsförmåga
Jag kommer bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är "matteord" som t.ex. prefix, volym, medelhastighet m.m.

 

Beräkningsförmåga (Metod)
Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas ibland för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

 

Kommunikation- och resonemangsförmåga
Till sist kommer jag även att bedöma din din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för arbetsområde Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback