Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Livet förr och nu

Vikarbyns skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

I detta temaområde kommer du att få lära dig om hur barn och familjer hade det förr. Vi kommer också att titta på likheter och skillnader mellan livet förr och nu.

MÅL

Efter avslutat arbetsområde ska du: 
-kunna göra några jämförelser mellan livet förr och nu.
-kunna berätta något om kyrkan och prästens roll förr jämfört med nu. 
-kunna berätta något om skolan förr i tiden. 
-kunna berätta något om hur barnen hade det för 100 år sedan. Vad lekte de med? Vad gjorde de på dagarna?  

 

ARBETSFORMER

Vi kommer att
-titta på faktafilmer om livet förr.
-titta på olika filmavsnitt ur "Madicken" samt "Emil i Lönneberga", för att bland annat studera klädsel, fordon, mat etc. 
-titta på bilder på internet och i läroböcker för att se vad vi kan lära oss om vardagen förr. 
-läsa olika faktatexter tillsammans om hur livet var förr.  
-diskutera runt det vi ser, lyssnar på och läser.

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att :
-göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu
-ge exempel på kristendomens roll i skolan
-deltaga i olika samtal omkring texter, filmer och bilder.


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback