Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Den magiska dörren

Bruksskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vem eller vad döljer sig bakom dörren? Den magiska dörren är ett skrivprojekt där eleverna skriver sin egen berättelse.

Syfte

Syftet är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna. Under arbetets gång väver vi in passande moment i kapitlen för att berika elevernas skriftspråk.


Det ingår också i arbetet att ta del av de andras elevernas texter, inspireras av annan litteratur samt diskutera och tänka kring språkets funktion i olika sammanhang.
Mål

Eleverna ska skriva en egen berättelse som kommer att knytas ihop till en egen bok vid periodens slut. Eleverna följer en egen planering i syfte att tydliggöra vad de ska göra och hur deras egen insats påverkar resultatet.
Arbetets gång

Tid: 1x90 minuter i veckan i 10 veckor
 Eleverna följer en instruktion och färdig skrivmall som de enkelt kan checka av för att se att de fått med allt. 
 En del av varje lektion kommer att tillägnas bildarbete till berättelsen.. Halva klassen skriver medan den andra halvan av klassen ritar. Varannan gång får de börja rita och varannan gång skriva. Bildernas syfte är att ge djup åt texten och berättelsen som helhet. 
De elever som inte blir klara med sitt arbete under veckan kommer att få ta hem och göra färdigt arbetet som läxa.

 


 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Den magiska dörren
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter