Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

BROAR

Falkenbergs Montessoriskola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Hur kan man bygga broar som inte rasar under rusningstid eller vid ett oväder med starka vindar? När började man bygga broar och varför? Du kommer också att få lära dig om olika typer av broar.

Arbetssätt

Du ska få diskutera, titta på film och bilder om hur några olika broar är uppbyggda och utformade.

Du ska få göra egna konstruktioner där du tillämpar olika tekniker för att bygga stabilt.

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

- identifiera problem och utarbeta förslag till lösningar

- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback