Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

9

Programmering år 9

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Nu ska du bygga ett fordon som du ska programmera att köra i en bana.

Instruktioner: (Ta bort detta innan du publicerar)
Gör först din planering här i rutan enligt rubrikerna. Koppla sedan, längst ned, till läroplanens kapitel 2 samt kursplanens innehåll och syfte. Om du har lagt till ämnet här ovan ("Om planeringen") först, så kommer du direkt till rätt kursplan när du kopplar längre ner på sidan. Du behöver inte lägga in någon matris med kunskapskrav. De finns redan i betygstabellen under elevens kunskapsflik på Unikum.

När du gör din planering kan du, förutom rubrikerna nedan, även fundera över:

  • Vilka förmågor ser jag att mina elever behöver utveckla? Vad behöver jag då göra?
  • Hur ska jag kunna avgöra att eleverna har nått målen? Vilken bedömningsmodell är lämplig? Uppsats/prov/föredrag/visa på annat sätt?
  • Hur kan jag ge eleverna "exempel att härma", dvs ge en bild av vad jag är ute efter?
  • Hur kan jag ge utrymme för att göra fel, göra om och utvecklas?
  • Kan jag koppla arbetet till elevernas värld och intressen?
  • Vilka digitala verktyg kan underlätta arbetet?

 

MÅL

Vad ska vi kunna?

Du ska kunna:

  • Göra  en skiss/ritning över det fordon ni tänkt tillverka.
  • Skriva programkod i python
  • koppla ihop microbit med servomotor och få den att snurra
  • Berätta om arbetet i en utvärdering

 

ARBETSFORMER

Hur ska vi få öva/lära oss?

Ni kommer att få konstruera ett fordon och lära er textprogrammering som ska kopplas ihop med en microbit och motorer för att få erat fordon att åka en bana. När arbetet är klart ska ni utvärdera det.

 

BEDÖMNING

Hur och när ska vi bedömas?

Jag kommer att titta på er konstruktion, se hur ni löser problem och kommer framåt, titta på er textprogrammering och se så att ni kan hantera en microbit.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback