Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Vinter

Björktjära skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi ska arbeta med årstiden vinter och se hur djur och växter har det på vintern. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö.Du kommer också att få lära dig mer om några av våra vanligaste vinterfåglar.

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

     Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • känna igen gran och tall samt fågelarterna domherre, blåmes och talgoxe.

Hur ska vi lära oss detta?

 • utforska naturen vid utflykter i skolskogen och dokumentera det vi upptäcker.
 • lärarledda genomgångar
 • undersöka barrträd och fågelarter för att kunna se skillnader/likheter
 • Se på film
 • Göra enkla fältstudier på skolgården och i skolskogen
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader
 • se på typiska vintertecken
 • lära oss spår av djur i snö
 • skriva en faktatext om en vinterfågel

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Namnge vintermånaderna
  Namnge några fåglar
 • berätta om vanliga vintertecken

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal och diskussioner i klassrummet och i skogen när vi har skogsutflykt.
 •   När vi jämför de olika fågelarterna visar du din förmåga att se likheter och skillnader.

.


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback