Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och Hälsa, redskap åk 4-6

Gruvrisskolan, Falun · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Med REDSKAP som hjälpmed och med god kroppskontroll kan du göra och lära dig nya rörelser och aktiviteter under hela livet. Jag lovar att det är en häftig känsla! Testa!

Redskap och gymnastik, åk 4

Redskap
4 lektioner, (4x50 min)

Förmåga att utveckla:
-
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Syfte:
-
Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, mental förmåga, motivation.
- Förebygga risker i samband med fysisk aktivitet.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
-
Vi arbetar med grovmotoriska samt sammansatta grundformer i kombination med olika redskap.
- Säkerhet och hänsynstagande.

 

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
- Vii tränar på att sätta ihop olika grundformer som t ex hoppa och springa med plintar, mattor, satsbrädor, ringar, trampett, räck, bänkar mm.
- Genomgång av olika redskap och materiel, hur dessa kan användas för att utveckla kroppskontroll, samt teknik.
- Hur man utför en rörelse/använder ett redskap på bästa sätt för att undvika skador.
- Eleverna får både styrda uppgifter samt träna fritt.

- Eleverna får en rörelsebankbok att fylla i och se sin egen utveckling

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
- Använda kroppen i de olika rörelserna, med eller utan redskap
- Utföra rörelserna med teknik, säkerhet och förståelse.

- Bedömningen kommer att ske löpande under lektionstid.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback