Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO, Vi bor i Sverige, år 2

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi ska undersöka hur naturen ser ut i Sverige. Vi ska ta reda på var det bor flest människor och försöka förklara varför det är så. Vi gör en resa genom Sverige och ut i världen. Vilket land skulle du vilja åka till?

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • få möjlighet att fördjupa dina kunskaper om Sverige och världen.
 • utveckla förmågan att göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor.
 • förklara hur olika hem kan se ut.
 • utveckla förmågan att reflektera över hur livet skulle kunna vara utan ett hem.
 • synliggöra några orsaker till flytt.
 • synliggöra vilka konsekvenser en flytt kan få (både positiva och negativa).

Förmågor i fokus

I diskussionerna och samtalen med utgångspunkt från bilderna och texten utvecklas

 • analysförmågan
 • kommunikativ förmåga
 • begreppslig förmåga

 

2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

Högläsning i SO-boken- vi samtalar om det lästa.

Lässtrategier- för att förstå olika elevnära texter.

Genomgångar- vi samtalar och förklarar.

Se på filmer-Upptäck Sverige och, Det här är mitt land.

Ett tema-jobb som vi kallar för "Resan genom Sverige och världen".

Mål

 • Du kan beskriva hur naturen och miljön nära dig kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Du kan beskriva varför människor flyttar.Du ger exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 • Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden. Du använder karta, jordglob, väderstreck och ord som beskriver var saker är.Du vet vad världsdelarna heter och var de ligger.

3. Bedömningsuppgifter

Delta aktivt i diskussioner och samtal.

Göra ett kunskapstest när arbetsområdet är slut.

Dokumentation

Under arbetets gång arbetar du i din Temabok. När arbetsområdet är klart gör du en självbedömning mot de mål som du har jobbat mot. Din lärare gör en utvärdering på hur du kan arbeta vidare mot målen.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav SO åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback