Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Blandningar och lösningar

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Lösningar och blandningar finns överallt. Med vad är skillnaden? Kan man skilja ämnen åt som har lösts eller blandats?

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med blandningar och lösningar och vad som skiljer dom åt. 

 

Hur ska vi arbeta? 

Du ska få ställa hypoteser, läsa faktatexter och utföra experiment, se på filmer och dokumentera undersökningar. 

Bedömning: 

Du visar din kunskaper genom att delta aktivt på lektioner, vid undersökningar och i diskussioner. 

Vad ska du lära dig?

Mål för elev: 

Du ska visa att du kan:

  • beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar. 
  • ge exempel på en blandning och en lösning 
  • dokumentera enkla undersökningar 

 

Innehåll 

Arbetsområdet handlar om: 

Olika lösningar och blandningar

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback