Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Kroppen åk 3

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Vad behöver vi för att leva och må bra? För att kroppen ska fungera? För att du ska vara frisk och växa? Hur fungerar våra sinnen? Allt detta kommer vi ta reda på i arbetet om kroppen.

Vad ska vi lära oss?

 

Hur ska vi lära oss detta?

  • Titta på olika filmer och läser olika texter som handlar om kropp och sinne.
  • Vi samtalar och diskuterar i par, smågrupper och helklass.
  • Vi tränar på viktiga ord och begrepp med hjälp av arbetsblad.
  • Vi gör olika praktiska övningar för att lära oss kroppsdelar, skelettet och hur musklerna fungerar.
  • Vi pratar om saker som gör att vi mår bra. Tex bra kost, sömn, rörelse och sociala relationer.
  • Vi gör experiment för att lära oss om våra sinnen.

 

 

Bedömning - detta kommer att bedömas: 

Din förmåga att:

  • Berätta om några olika kroppsdelar.
  • Berätta om våra sinnen.
  • Diskuterar faktorer/ saker som gör att du mår bra.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Matriser i planeringen
NO - kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback