Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Personbeskrivningar

Fässbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Vi kommer under ett par lektioner att arbeta med personbeskrivningar. Målet är att du ska få träning i att beskriva personer levande så att du tar med din läsare direkt in i berättelser som du skriver!

Tidsperiod: v 5-6

Så här kommer vi att arbeta:

  • Lärarledda genomgångar
  • "Konrad Persson" - utifrån stödord skriva en sammanhängande beskrivning i tilldelat dokument i Classroom
  • Personbeskrivning av en person du känner väl
  • Muntlig redovisning av en person "Vem beskriver jag?" 
  • Mr Bean - tankekarta för att sedan skapa en sammanhängande personbeskrivning 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback