Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

VÅRVÅR01

Estetik och sinnesstimulering

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Estetik – grekiskans aisthesis, - förnimmelse, uppfattning – genom våra sinnen uppfattar/uppmärksammar vi …. Estetik ingår i vårdandet – humanistiska människosynen – se helheten – individuellt anpassad Sinnesstimulering – stimulering av våra sinnen Våra sinnen: känsel, hörsel, syn, smak och lukt.

PP om estetik i vården

Gruppuppgift med kollage


Läroplanskopplingar

Kommunikation, bemötande, förhållningssätt, sinnesstimulering och samarbete. Estetik och kulturella yttringar i form av till exempel musik, dans, konst och litteratur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Estetik och sinnesstimulering