Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Tema styrketräning 7-9

Resursskolan Maria Park, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I det här temat kommer vi att jobba med träningslära i allmänhet och styrketräning i synnerhet. Frågor som: Vad händer när man belastar kroppen? Hur tränar man upp sin styrka? Vad ska man tänka på när man konstruerar ett styrketräningsprogram? Vilka risker finns det när man styrketränar?

Arbetssätt

Temat kommer att introduceras med en genomgång som berör styrketräning och allmänna träningsbegrepp. Vi kommer även att prata om vad som händer i kroppen när vi styrketränar och vilka risker det finns med styrketräning och hur man förebygger dessa risker.

På de praktiska passen kommer vi att genomföra olika träningspass med styrkeövningar för våra större muskelgrupper. Vi kommer att träna på ett riktigt gym två gånger i veckan.

Ni kommer i grupp få se instruktionsfilm om styrketräning. I filmerna tittar vi på teknik och utförande samt få lära oss olika begrepp inom styrketräning.

Gruppuppgift:

Ni skall individuellt konstruera ett styrketräningsprogram som innehåller minst 4-6 övningar.  Detta skall redovisas i form av en liten film. Av filmen skall framgå:

 • Uppvärmning
  • Hur skall man värma upp?
  • Hur länge skall man värma upp?
  • Varför skall man värma upp?

 

 • Styrketräning
  • Vilka övningar?
  • Vilken muskelgrupp tränar man vid respektive övning?
  • Hur skall övningarna genomföras?
  • Är det något speciellt man bör tänka på vid respektive övning? Vilka risker finns?
  • Hur många set? Hur många reps?
  • Fundera på i vilken ordning de olika övningarna skall göras i för att träningen skall bli så effektiv som möjligt.

Skriftligt prov

Temat kommer att avslutas med ett skriftligt prov eller en Kahoot.

Vi kommer att jobba med detta tema under hela vårterminen  Den färdiga filmen ligger som grund till bedömningen.

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas:

 • Förmågan att anpassa och variera rörelser till aktivitet
 • Förmågan att sätta upp mål för, och planera träning
 • Förmågan att utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser och föra resonemang om hur aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Matriser i planeringen
Tema styrketräning 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback