Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Samhällsekonomi åk 9

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Arbetsområde kopplat till samhällsekonomi årskurs 9.

SYFTE

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Genom undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. (Kursplanen Sh Lgr 11)

  

 Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla förmågan att

 *  Reflektera – delta i diskussioner kring hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

*   Analysera och beskriva mallen för vårt ekonomiska kretslopp. Visa med exempel hur hushållen, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman och vilka effekter det kan få för individer och grupper.

*    Använda samhälleliga begrepp – ekonomiskt kretslopp, brutto- nettoinkomst, förlust, konkurs, hög- och lågkonjunktur, välfärdssamhälle, olika bidrag, BNP/HDI, marknads- och planekonomi, riksbanken m.m

 

 

ARBETSSÄTT

 

Vi utgår från läroboken Samhällskunskap 7-9 s. 123–139, 140-147. Läser gemensamt, diskuterar och antecknar. Vi använder IPads för att söka information och för att ge fler perspektiv. Du tränar på för området aktuella begrepp (längst bak i boken) - ser ekonomiska frågor ur olika perspektiv, tränar på att se samband mellan olika aktörer, gör överväganden och tar ställning.

 Du visar din kunskap vid ett prov som genomförs under vecka v. 7 onsdagen den 13 februari.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Samhällsekonomi åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback