Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

De fem världsreligionerna

Vollsjö skola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi kommer att arbeta med de fem världsreligionerna Kristendom, Hinduism, Buddhism, Judendom och Islam. Vad skiljer dessa religioner åt? Finns det några likheter? Hur är det att leva som utövare av de olika religionerna? Var i världen finns till största delen utövare av dessa religioner? Vilka är specifika symboler inom religionerna? Svaren på dessa frågor och mycket mer kunskaper kommer du att få lära dig under de kommande veckorna!

De fem världsreligionerna!

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din kunskap om de fem världsreligionerna
 • din förmåga att resonera om likheter och skillnader  mellan världsreligionerna
 • din förmåga att visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna
 • din förmåga söka information om religioner och föra resonemang om informationens användbarhet.

Vi kommer att göra det här: 

 • Du  kommer att arbeta både enskilt och i gruppdiskussioner.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer se filmer och diskutera dessa.
 • Vi kommer att läsa texter och söka efter svar i texterna.

 

Bedömning:

Du kommer att visa dina kunskaper genom att 

 • Du ska skriva en text där du väljer två av de fem världsreligionerna att resonera kring likheter och skillnader.
 • Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra genom att lämna in uppgifter som ges under lektionerna.
 • Du får tre texter om några av de fem världsreligionerna som du ska hitta information från samt resonera om källornas trovärdighet.

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Matriser i planeringen
De fem världsreligionerna åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback