Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FODFOO0

Fordonsteknik- introduktion FODFOO0 200 poäng

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I den här kursen ska vi lära oss att använda verkstadsinformation, verktyg och maskiner på ett professionellt sätt så att vi ska kunna utföra enklare felsökning, reparationer och service på lätta fordon.

Arbetsmiljö och säkerhet, Fordonslyftar, Verktyg och maskiner, Mekanisk mätning, Beabetningsteknik, Motorprinciper, Ottomotorns tänd och bränslesystem, Dieselmotorns bränslesystem, Kompressionsprov, Ventiljustering, Kamaxeltransmission, Kylsystem, Koppling, Växellåda - Bakaxel - Differential, Drivknutar, Hjälpupphängning - Fjädring - Hjulvinklar, Hydrauliska bromsar, Pneumatiska bromsar, Hjul-Däck-Fälg, Strömmens väg, Batteri och laddningssystem, Startsystem, Fordonens belysning, Service - Vätskor - Filter, Datanätverk - Diagnossystem - Felkoder, Hydraulik, Prisuppgift - Reservdelar - Verkstadsinformation, Gassvets - Lödning - Skärning, Mag-svets, Skarvsladd, Eluttag-Strömställare, Motorvärmare


Läroplanskopplingar

Kunskaper om fordons huvudkomponenter, uppbyggnad och användningsområden samt om huvudkomponenternas funktion och hur de samverkar i fordonet.

Förmåga att utföra enklare reparationer på olika typer av fordon.

Förmåga att välja den arbetsmetod som passar för uppgiften.

Förmåga att använda verktyg och utrustning.

Förmåga att i arbetet ta ansvar för maskinella och ekonomiska värden samt för sin egen och andras säkerhet.

Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt förmåga att arbeta utifrån de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetsuppgifterna.

Förmåga att samarbeta och kommunicera med andra samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Underhåll av verktyg, utrustning och verkstadsmiljöer.

Lyft och uppallning av motorfordon.

Fordons huvudkomponenter, till exempel motor, drivlina, chassikomponenter och bromsar.

Materiallära och olika sammanfogningstekniker som används i fordon.

Enklare intervallservice enligt fordonstillverkarens anvisningar.

Enklare demonterings- och monteringsmoment av olika delar i fordons huvudkomponenter.

Informationssystem och manualer för arbetet.

Hantering av de verktyg och maskiner som används i arbetet.

Säkerhet på arbetsplatsen och förebyggande av person- och egendomsskador samt lagar och andra bestämmelser som gäller för arbetet.

Tekniska termer och begrepp.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.

Eleven beskriver utförligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.

Eleven beskriver översiktligt fordons olika huvudkomponenter och deras funktion, dels var för sig, dels hur de samverkar i fordonet.

Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta och nya situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är gott.

Eleven utför efter samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer komplext demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.

Eleven utför i samråd med handledare service och reparationer på fordon. I arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga arbetsmetoder. Eleven genomför också i bekanta situationer enkelt demonterings- och monteringsarbete. I arbetet använder eleven med viss säkerhet de verktyg och andra hjälpmedel som är lämpliga för att lösa de specifika arbetsuppgifterna. Resultatet av arbetet är tillfredsställande.

Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.

Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.

Eleven tar ansvar för materiella värden och för sin egen och andras säkerhet samt håller välordnat på arbetsplatsen. I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr arbetet. Dessutom arbetar eleven efter de krav på säkerhet, kvalitet och miljö som reglerar arbetet.

Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen
Fordonsteknik- introduktion FODFOO0 200 poäng
Uppgifter
Vecka 12
Vecka 12.
Uppgift 3
Vecka 10
Vecka 10
Vecka 8
Vecka 8
Vecka 5
Vecka 5
Vecka 3
Vecka 2
Vecka 4

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback