Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Norden

Pilevallskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 31 januari 2019

Norden består av fem länder och deras öar: Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Vi kommer att lära oss om de största städerna, sjöarna, bergen mm men också om hur levnadsvillkoren ser ut i Norden. Vi lär oss att använda tematiska kartor och om natur- och kulturlandskap.

Tidsplan / Lektionsplanering:

v 2 - 10

Bedömning:
Diskussionsuppgift i grupp: Jämförelse av de nordiska länderna

Kartuppgift: Sätt ut huvudstäder, stora sjöar, berg och hav 

Skrivuppgift: hållbar utveckling

Språkmål:
Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad gäller befolkning, yta, industri mm samt orsak och konsekvens. Vi använder stödmallar och Venndiagram till vår hjälp.

Digitala aktiviteter
Digitala sidor för kartträning såsom Seterra.com samt globalis.se för tematiska kartor.

Begreppslista:

 • naturlandskap
 • kulturlandskap
 • namngeografi
 • befolkning
 • hållbar utveckling
 • global
 • klimat
 • yta
 • tematisk karta
 • orsak
 • konsekvens
 • likhet
 • skillnad


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter