Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

F

Elektricitet åk 7

Mörsils skola F-9, Åre · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Elektricitet är mänskligheten idag fullständigt beroende av, men vad är elektricitet? Hur fungerar det? För en hållbar framtid behöver vi mer kunskap på området, det är ett av framtidens viktigaste kunskapsområden. För att lösa framtidens energiutmaningar så behöver vi börja med grunderna. Det här blir spännande veckor!

1. Förväntat resultat

Du ska kunna förklara begreppen nedan, genom att ge exempel och beskriva dem.

Du ska även kunna resonera om hur dessa begrepp kan kopplas till vardagliga företeelser.

 

 1. Rita upp en atom med alla dess delar.

 2. Vad är statisk elektricitet?

 3. Varför kan laddade föremål attrahera eller repellera?

 4. Hur skapas en blixt?

 5. Hur fungerar ett batteri?

 6. Vad är egentligen ström och spänning?

 7. Hur mäts ström och spänning?

 8. Vad är skillnaden mellan en krets och ett kopplingsschema?

 9. Vad är en elektriskt komponent?

 10. Vad är skillnaden mellan parallellkoppling och seriekoppling?

 11. Vad är skillnaden mellan en isolator och en ledare?

 12. Vad är resistans, hur mäts det?

 13. Vad är kortslutning?

 14. Hur kan man skydda mot elektriska olyckor?

 15. Vad är elektrisk energi?

 

Laborationsförmågor som du förväntas öva på och därmed utveckla vidare är främst följande två:

 • Använda utrustning

 • Dokumentera undersökningar

 

2.Examinationsuppgifter

De teoretiska kunskaperna om ovan begrepp och principer (se punkt 1 ovan) kommer att examineras i form att ett skriftligt prov 6/2.

Ovan förväntat resultat gällande laborationsförmågor kommer examineras under utförande av laboration, samt genom inlämnad laborationsrapport.

 

3.Bedömning

På skriftliga provet bedöms begrepp och principer (Frågor 1-15 ovan) enligt följande:

E-nivå:

 • Har grundläggande kunskaper om Elektricitet och visar det genom att ge exempel och beskriva begrepp och principer

 • Kan föra enkla resonemang om hur Elektricitet kan kopplas till vardagliga företeelser.

C-nivå:

 • Har goda kunskaper om Elektricitet och visar det genom att ge exempel och beskriva begrepp och principer

 • Kan föra utvecklade resonemang om hur Elektricitet kan kopplas till vardagliga företeelser.

A-nivå:

 • Har mycket goda kunskaper om Elektricitet och visar det genom att ge exempel och beskriva begrepp och principer

 • Kan föra välutvecklade resonemang om hur Elektricitet kan kopplas till vardagliga företeelser.

Laborationsförmågorna kommer bedömas enligt nedan:

Observera att en elev som inte följer säkerhetsföreskrifterna får lämna laborationssalen och blir underkänd i detta moment.

 

 

3.Undervisning

Undervisningen kommer att innehålla genomgångar, lärardemonstrationer, laborationer, samt egna studier i läroboken Spektrum Fysik, kapitel 2 Elektricitet.

 

https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/#/2-elektricitet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback