Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 9

Musikaliska genrer år 6 (t.o.m v. 5)

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi kommer gå igenom några musikaliska genrer och lära oss att skilja mellan dem. Du kommer få lyssna på mycket musik, och träna dig i att uttrycka dig om dina musikaliska upplevelser.

På lektionerna

kommer vi att lyssna på en hel del musik. Vi kommer att träna oss i att uttrycka oss om det vi hör och motivera vad det är som gör att en genre låter på ett speciellt sätt.

 

Hur ska det redovisas?

I ett mindre prov i slutet av arbetsområdet där du får höra sex olika låtar. Du ska kunna svara på vad det är för genre, och även motivera ditt val.


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Typiska låtar

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback