Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

8

Organisk kemi - LIGHT

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Grundläggande kunskap om kolatomen, organisk kemi och förbränning av kolväten.

 

Innehåll:

Vad är organisk kemi, kolföreningar och kolväten?

Kolatomens uppbyggnad och egenskaper.

Molekylformel, strukturformel och molekylmodell.

Alkaner, alkener och alkyner.

Alkoholer.

organiska syror

Estrar

Fossila bränslen

 

 

Bedömning:

Prov  i vecka 5

Hur du planerar, genomför och utvärderar laborationerna på lektionstid . (lablektioner)

 

Sidhänvisningar i boken inför provet:

Först och främst utgå ifrån innehållet i powerpointen och instuderingsfrågorna vad som är viktigt att kunna inför provet.

Kapitel 7,  10:1 och 10:2 i kemiboken.

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav kemi åk 7-9
Uppgifter
Powerpoint 2
Powerpoint 2
Powerpoint 2
Prov Organisk kemi
Prov Organisk kemi
Prov Organisk kemi
Powerpoint
Instuderingsfrågor Light

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback