Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Läsa och skriva faktatexter om Sveriges landskap

Kullens skola, Kungälv · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi kommer att jobba med Sveriges landskap. Vi kommer att läsa faktatexter om de olika landskapen och också träna på att skriva faktatexter. Vi kommer att jobba i 3 olika faser ungefär enligt cirkelmodellen.

Vi kommer att jobba med Sveriges landskap. Vi kommer att läsa faktatexter om de olika landskapen och också träna på att skriva faktatexter. Efter vi har skrivit färglägger vi en landskapets karta och skriver ut städer. Vi ritar också landskapsdjuret och landskapsblomman. 

Vi kommer att jobba i 3 olika faser ungefär enligt cirkelmodellen.

I Fas 1 gör vi allt tillsammans, läser, samlar nyckelord och skriver texten gemensamt. 

I Fas 2 läser vi tillsammans och samlar nyckelord tillsammans. Sen skriver vi texten i mindre grupper om 2-3 personer. 

I Fas 3 Läser vi texten om landskapet parvis, samlar nyckelord parvis (paren kan ha olika landskap att jobba med). Sen skrivs texten enskilt. 

I Fas 4 Gör man hela proceduren enskilt.

 

Då vi gjort allting tillsammans från början har jag gjort gemensamma instruktionerna. Nedan hittar du de instruktioner vi utgått ifrån. De kan behöva redigeras beroende på vilken fas man håller på med. 

Läsa och skriva en faktatext om ett landskap.

 

 • Skriv landskapets namn som överskrift. Under varje rubrik finns en eller flera frågor. Svara på varje fråga under varje rubrik. När du är klar kommer du att ha skrivit en egen faktatext om landskapet.

 

Sätt ett kryss i rutan när du skrivit om rubriken.

 

 • Naturen

Hur ser landskapets natur ut?

 

 • Städer

Berätta lite om några av landskapets städer och orter.

 

 • Landskapsdjur

Berätta om landskapets landskapsdjur. (Namn, utseende, storlek, vad äter det?)

 

 • Landskapsblomma

Berätta om landskapets landskapsblomma.(namn?, hur ser den ut? Var växer den?)

 

 • Roligt att göra

Berätta om några saker som kan vara roligt att göra eller besöka på landskapet.

 

 • När du skrivit klart texten:

 

Landskapets karta, landskapsdjur och landskapsblomma

Använd kartan i landskapsboken som hjälp.

Sätt ett kryss i rutan när du är klar.

 • Skriv ut namn på städer.

 • Skriv ut andra platser

 • Skriv namn på havet eller sjöar.

 • Färglägg kartan: blå där det är vatten, grönt där det är skog, gult där det är odlad mark, rött på vägar och städer.

 • Rita av landskapets landskapsdjur.

 • Rita av landskapets landskapsblomma.

 

EJ godkänd

Godkänd

Mer än godkänd

Jag gjorde ingen tankekarta.

Vi svarar inte på frågorna./Vi svarar på några frågor.

 • Vi gjorde en tankekarta och jag använde den när jag skrev texten.

 • Jag har minst en mening under varje rubrik.

 • Jag använder mina egna ord (skriver inte av boken/internet).

 • Jag är noga med punkt och stor bokstav och stavning.

 • Vi gjorde en tankekarta och jag använde den när jag skrev texten.

 • Jag har mer än en mening under varje rubrik.

 • Jag använder mina egna ord (skriver inte av boken/internet).

 • Jag är noga med punkt och stor bokstav och stavning.

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läsa om landskapet - Fas 1
Skriva om landskapet - Fas 1
Läsa om landskapet - Fas 2
Skriva om Landskapet fas 2
Läsa faktatexten Fas 3
Skriva om landskapet Fas 3
Läsa och skriva om landskapet fas 4

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback