Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

NO förskoleklass

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Under vårterminen 2019 kommer du att få lära dig mer om växter, djur, årstidsväxlingar, vattnets former och hållbar utveckling.

Mål – Se kopplingar till läroplanen nedan.

Du kommer att få lära dig om:

- Växter

- Djur

- Årstidsväxlingar

- Vattnets former

- Hållbar utveckling

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få vara med om att:

- Observera

- Beskriva

- Jämföra 

- Skriva

- Rita

- Göra experiment 

- Så fröer

- Göra studiebesök

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att:

- Redovisa observationer

- Skriva

- Rita

- Berätta vad du lärt dig

- Göra experiment


Läroplanskopplingar

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter