Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

8

Road Trip USA

Viktoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I detta arbetsområde får eleverna ta sig en tur genom USA:s olika stater då de ska förbereda en road trip som de sedan presenterar muntligt.

Arbetsgång

Vi börjar med att lyssna på texten om "Wendy Watson from Wisconsin" på Gleerups där hon berättar om sin road trip, sedan gör vi övningarna till texten. Därefter väljer eleverna vilken nivå de vill jobba på, nivå 1 - då ska de fortsätta på Wendy's road trip eller nivå 2 - då ska de planera en egen road trip. De ska berätta om de olika platserna de besöker, vad de ska göra, fakta om platserna, levnadsstandard mm. De väljer platserna via google maps och punktar ut en rutt. Sedan söker de information på internet och gör en googlepresentation som de redovisar för klassen. 

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Formulera sig och kommunicera i tal
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

 • Texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Muntliga framställningar.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Engelska - åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter