Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6 - 9

Designuppdraget

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Att designa och sy kläder är kreativt och kul!

Så här kommer vi att arbeta:

Designuppdraget innebär att vi låtsas att vi blir kontaktade av några kända företag som är ute efter ny spännande ung design. De vill att designen skall vara inspirerad av arkitektur och dräkthistoria. Du uppmanas att lämna in ditt bidrag i form av en presentation av din idé.

Du kommer att få kunskap om arkitektur och dräkthistoria och du skall välja ett stilområde, tex rokoko,  eller ett årtionde tex 1960- talet. Du skapar en moodboard/ collage om den tiden som visar klädmode, inredning, möbler, tapeter, byggnader, bilar mm. 

Med inspiration från den tidsepoken du har valt designar du och syr ett plagg. Du överväger du olika alternativ att genomföra din idé på och tar ställning till problem som uppstår under arbetets gång.

Du planerar ditt arbete genom att fylla i en arbetsplanering. Du reflekterar över ditt arbete och gör en utvärdering när du är klar.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

  • Ha fått kunskap om hur man utvecklar och genomför en idé.
  • Ha kännedom om vad man kan uttrycka med design.
  • Ha kunskap om arkitektur och dräkthistoria som inspirationskällor.
  • Kunna planera och genomföra ditt arbete utifrån de kunskaper och erfarenheter du har om olika redskap, verktyg, material och arbetsmetoder. Du ska kunna välja material och tekniker som passar till din produkt. Du tar även hänsyn till tid och resurser när du planerar ditt designuppdrag.
  • Ha en tanke om ett hållbarhetsperspektiv i ditt designarbete.

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Slöjd (Trä, metall och textil) åk.7 - 9.
Uppgifter
Utvärdering designuppdraget
Utvärdering designuppdraget
Utvärdering designuppdraget