Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

5

Fysik år 5 Ögat/örat Ljus/Ljud

Väståkra F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Undervisning i år 5 avseende fysik vårterminen 2019 genom experiment, undersökningar samt läsande av litteratur om ögats förmåga att uppfatta ljus och ljusets utbredningsförmåga från några vanliga ljuskällor. Vi kommer också att arbeta med Örat och hur ljud uppstår och uppfattas av vårt öra.

NO åk 5. Arbetslag 4-6

Mål för arbetsområdet

Du ska kunna:

  • dokumentar ditt arbete så att det tydligt framgår vilka moment du har arbetet med och vad du har lärt dig.
  • redogöra enkelt i skrift eller muntligt för hur ljud och ljus uppstår.
  • några viktiga upptäckter inom ljus och ljud som har varit viktig för oss människor.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

  • att dokumentera ditt arbete med text och bild.
  • att delta aktivt och skapa nya frågeställningar samt arbeta efter de instruktioner du får, muntliga eller skriftliga.

Undervisning

Vi kommer att undervisa om:

 

  • hur ljus uppfattas av ögat och hur ljuskällans påverkan på hur ljuset sprids.
  • hur man inom dessa områden har utvecklats och kommit på upptäckter historiskt sett och fram till idag. 

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Matriser i planeringen
Fysik år 5 Ögat/örat Ljus/Ljud
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback