Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Planering i spanska, åk 9, vecka 2-9

Matteusskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Under vårterminens första del kommer vi att fokusera på inlärning av nya ord/fraser samt de kommunikativa förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Du kommer att få träna på uttal och vi kommer även att lära oss lite om länderna där språket talas. Grammatik ingår också. Innan sportlovet kommer vi att ha en avstämning om hur det har gått för dig och vad du behöver tänka vidare på.

 

Mål för ämnesområdet:

 

  • V. 2-4: du ska kunna berätta vad man gör precis nu (gerundium) samt använda dig av ordningstal.

  • V. 5-6: du ska kunna använda dig av reflexiva verb och kunna berätta om vad du tycker är bra och dåligt i skolan.

  • V. 7-8 du ska kunna använda dig av verb som me gusta/me gustan och du ska kunna berätta kort om dina tv-vanor.

 

Arbetssätt:

 

  • Vi kommer att läsa texter och bearbeta dessa

  • Vi kommer lära oss nya ord/fraser och få förståelse för dessa

  • Vi kommer att skriva texter

  • Vi kommer att jobba med uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning

  • Vi kommer att ha muntliga övningar

  • Vi kommer att lyssna på musik och se på film/TV samt diskutera dess innehåll

  • Vi kommer bekanta oss med länder där språket talas (realia)

 

Läxor och bedömning:

 

 Läxor kommer att ges varje vecka från fredag till fredag (om inte ordinarie schema säger något annat). Examinationer kommer att ske löpande. Du får en separat uppgiftsbeskrivning samt kriterier.

 

Tidsplanering

 

 

V. 2

Kap 4, Qué estás haciendo?: du kommer att få lära dig böja verb i pågående form samt lära dig ordningstalen.

V. 3

Kap 4, Qué estás haciendo?: du kommer att få lära dig böja verb i pågående form samt lära dig ordningstalen.

V. 4

Kap 4, Qué estás haciendo?: du kommer att få lära dig böja verb i pågående form samt lära dig ordningstalen.

V. 5

Kap 5, Te maquillas todos los días?: du kommer att få lära dig reflexiva verb och att berätta vad du tycker är bra och dåligt i skolan

 

V. 6

Kap 5, Te maquillas todos los días?: du kommer att få lära dig reflexiva verb och att berätta vad du tycker är bra och dåligt i skolan

V. 7

Kap 6, Me gustan las telenovelas: du kommer att få lära dig att berätta om dina tv-vanor & att använda dig verb som me gusta/me gustan.

 

V. 8

Kap 6, Me gustan las telenovelas: du kommer att få lära dig att berätta om dina tv-vanor och att använda dig verb som me gusta/me gustan.

V. 9

Sportlov

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter