Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik år 9 Kap 4 Procent

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Procent Procentbegrepp används inom många olika delar av samhället. Prisändringar, löneförhandlingar,räntesatser, sportprestationer med mera är ofta angivna i procent.

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Tidsram   vt 19

  v2-v7  procent,   Prov  på procent  v7  ( tisdag   del1 och onsdag  del2) 

   v8 sport lov 

    v9- v15  Geometri  ( prov v15 )

    v16 påsklov

    V17- v20  Genrepet s.134- s.191 och repetition inför NP i matematik

    V20  ( 15/5 )  NP matematik del B och C

    V20  ( 17/5)  NP matematik  del D

    V21- v23 blandade uppgifter inför gymnasiet

   

Mål  i PROCENT

 När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

  • förstå och utföra de tre olika sätten att beräkna procent

       -  beräkna andelen

       -  beräkna delen

       -  beräkna det hela

  • räkna med förändringsfaktor
  • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelse
  • skilja på procent och på procentenheter
  • räkna med promille

 Vi arbetar med boken s 106-133 som grund 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Bedömning procent
Uppgifter
repetitions och läxuppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback