Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT04

Planering ma 5 jan 2019

Vuxenutbildningen i Flen (arkiv), Flen · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Preliminär planering MA 5 start jan 2019


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
MA 5 prov kap 1 jan 2019
MA 5 prov kap 2 jan 2018
Examination programmering
MA 5 prov kap 3 jan 2019
MA 5 prov kap 4 jan 2019
Examination symbolhanterande verktyg