Skolbanken Logo
Skolbanken

Katthults mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet

Skogsbackens förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Avdelning

Katthult

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

Högläsning.

Nuläge

Vi erbjuder en medvetet varierad barnbokslitteratur som finns lättillgänglig för barnen varje dag.

Vi läser och samtalar om bilder och handling. Normkreativa sagor och bilder finns även uppsatta på väggarna.

Utveckling pågår när barnen

När barnen får ta del att sagor och berättelser på olika sätt, och får vara med och samtala om handling och bilder. Barnen får ökad språkutveckling genom att höra och berätta sagor och berättelser.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi erbjuder barnen tillfällen att samtala om berättelser och sagor.

Vi läser och samtalar kring böcker och bilder tillsammans med barnen dagligen. 

Så här ska vi följa upp

I läslyftet och på Unikum.

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback