Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 5

Europa

Ludvika · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Geografi är ett brett ämne. Vi kommer att fokusera på Europa men även arbeta kring de många begrepp som används inom geografi.

Vad vi ska lära oss och varför.

 

Centralt innehåll som området berör

Konkretisering

  • Du ska kunna placera ut de flesta av Europas länder på kartan.
  • Du ska känna till några av Europas huvudstäder.
  • Du ska känna till några större öar och hav i Europa
  • Du ska känna till några av Europas stora bergskedjor och floder
  •  Du ska kunna använda dig av kartan med tanke på färger, symboler, skala, tematiska- och topografiska kartor
  • Du ska förstå hur ett lands klimat och läge påverkar människorna och deras sätt att leva
  • Du ska känna till hur jordytan formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur                                                         

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med en del av Europa i taget där du följer en arbetsgång i arbetet med namngeografi.

Du kommer att lära dig om natur- och kulturlandskap, öva på begrepp (ord) som är bra att förstå inom geografi samt hur du kan läsa av olika kartor för att få information.

Vi kommer se filmer och söka information från olika källor. 

Vi arbetar genom lärarledda lektioner, arbetsuppgifter i par eller liten grupp samt enskilt arbete.

Bedömning

Du visar vad du lär / lärt dig genom att aktivt delta i samtal och diskussioner. Du visar kunskap genom utföra de muntliga och skriftliga arbetsuppgifterna samt olika typer av tester. Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser.

Då arbetsområdet täcker upp de flesta kunskapskraven är det viktigt att du visar dina förmågor.

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Geografi - fokus Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback