Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Engelska åk 1 Vt 2019

Serresjöskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Genom undervisningen i engelska ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga för att kunna samspela med andra. Under våren kommer vi att träna på att samtala med varandra och lära oss flera nya ord.

Målet med undervisningen är att eleverna ska:

  • Utveckla den kommunikativa förmågan för att kunna göra sig förstådda muntligt med hjälp av enkla ord och fraser 

Undervisningens innehåll

  • Gemensamma samtalsövningar i grupp och i par
  • Lekar med interaktion
  • Enkla instruktioner och ritövningar
  • Sånger som vi lyssnar på och sjunger gemensamt
  • Filmer: UR Pick a colour
  • Ämnesområden som vi kommer att arbeta med:
    året, kroppsdelar, klädesplagg, familj och mat.


Bedömning

Du deltar i enkla samtalsövningar.
Du gör en enkel muntlig presentation av dig själv.


Tidsplan

Vårterminen 2019

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback