Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matteplanering Bråk

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Matteplanering Bråk åk 7

PLANERING MATEMATIK ÅK 7

 

BRÅK

 

Förmågor som övas: 

 

 

·     Arbeta med problemlösning där du värderar valda strategier och metoder

·     Använda begrepp och se samband mellan dessa

·     Göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med lämpliga metoder

·     Redovisa tydligt och strukturerat så att även andra kan ta del av dina lösningar

 

·     Samtala och resonera kring matematiska frågeställningar och tillvägagångssätt

 

 

VAD SKA JAG LÄRA MIG?

(Centralt innehåll i LGR11)

 

·      Bråktal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 

 

·      Metoder för beräkningar med tal i bråkform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder.

 

 

Efter avslutat område ska du ha visat att du förstår hur du:

·     Jämför storleken på olika bråk

·     Förlänger och förkortar bråk

·     Beräknar addition och subtraktion av bråk

·     Beräknar multiplikation av bråk

 

 

Områdets viktiga begrepp:

 

Bråkform                                    Blandad form 

Täljare                                         Nämnare                     

Förlänga                                      Förkorta 

Enklaste form                             Likvärdiga bråk 

 

 

Veckoplanering

 

I veckoplaneringen ingår förutom de övningsuppgifter (nedan) som ska utföras, även problemlösning, muntliga diskussioner och genomgångar, E P A - metoden samt gruppövningar.

 

 

v. 2

Uppstart – fördiagnos samt introduktion 

4.1 Tal i bråkform s. 122 - 125

 

v. 3

4.2 Jämföra bråk s. 126 – 128

4.3 Förlänga och förkorta bråk s. 129 – 132

 

v. 4

4.4 Addition och Subtraktion av bråk s. 133 – 136

4.5 Multiplikation av bråk s. 137 – 140 

Gemensamma uppgifter / problemlösning (EPA) 

 

v. 5

Basläger uppg. 1 – 26 sid 160 – 161

Repetition

Gemensamma uppgifter / problemlösning (EPA)

 

v. 6

Repetition och övningar

 

Prov/diagnos torsdag

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback