Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi - Sverige och kartan åk 4

Brotorpsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi kommer att arbeta med Sverige och kartan. Vi ska undersöka hur Sverige ser ut, landets läge, vilka grannländer vi har, vad landskapen heter och namnen på några orter. Vi kommer att lära oss mycket om hur vårt land är indelat och vad som skiljer Sveriges olika delar åt. Vi kommer även att lära oss om var Sveriges sjöar, älvar, berg och hav ligger och vad de heter. Tillsammans får vi följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium i Geografens testamente (tv-serie).

Vad ska vi arbeta med?

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska kartor och tematiska kartor.

 • De svenska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.

 • Ord och begrepp kopplat till ämnet.

 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå ifrån olika läromedel om Sverige. Vi kommer att läsa och lösa uppgifter kopplade till det vi läst. Vi ska använda oss av kartor och lära oss att hitta i en kartbok och tolka kartor. 

I TV-serien "Geografens testamente- eller Den stora Sverigeresan" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. Vi kommer på ett varierat sätt arbeta med olika uppgifter utifrån serien.

Vad ska du lära dig?

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet (naturlandskap och kulturlandskap).

 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt reflektera över konsekvenser av det.

 • kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav, sjöar och älvar (namngeografi).

 • kunna begreppen som t.ex. Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång, klimat och norrsken.
 • kunna använda kartbok för att söka information.

 

Bedömningen sker fortlöpande.

Dina kunskaper om och förmåga att:

 • Sveriges natur och kulturlandskap visar du i samtal och i skiftliga uppgifter.
 • Sveriges namngeografi visar du i Seterra.
 • geografiska ord och begrepp visar du i samtal och i skriftliga uppgifter.
 • hur Sveriges befolkning är fördelad visar du i samtal och i skriftliga uppgifter.
 • att använda kartbok visar du när du löser skriftliga uppgifter.

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Geografi - Sverige och kartan åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter