Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Mattedirekt Kap3 Algebra 7E

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I det här kapitlet får du lära dig mer om algebra. Du övar på begrepp som uttryck och variabler och hur du kan förenkla uttryck och använda ekvationer vid problemlösning. Du får också lära dig att skriva uttryck som beskriver mönster.

Planering för kapitel 3 Algebra åk 7

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 3 Algebra

Veckomål

         
         
         
         
         

V 3

14-18/1

 

Läroboken sid. 121-123

 DIAGNOS 3,

Fördjupning Röd kurs s 138-139

 

DIAGNOS 3

Sammanfattade grunder

Fördjupning- Mer om uttryck

 

 

 

Blå 12

Röd 11

V 4

21/1-25/1

Röd kurs

sid 140-145

sid 128-133

Mer om uttryck med parenteser

Mer om ekvationslösning

Blå 47

Röd36

V 5

28/1-1/2

Fördjupning

Svarta sidor

Repetition

sid 134-136

Repetition

Mer om problemlösning med hjälp av ekvationer

Mer om mönster

Blå 57

 

Repetition 14,sid 287

V 6

4/2-8/2

Repetition

PROV 3

Algebra

Repetition

PROV 3

Algebra

 Prov ons 7/2

 

 


 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se Ma-boken sid. 106: ”Begrepp” och sid. 148-149: ”Sammanfattning”)

Prioriteringsregler, uttryck, variabel, värde av ett uttryck, förenkla uttryck, distributiva lagen, likhet, ekvation, obekant, balansmetoden, mönster

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback