Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Periodiska systemet, kemiska bindningar och reaktioner DF

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med hur atomer är uppbyggda och reagerar med varandra på olika sätt, samt orsaken till deras placering i det periodiska systemet.

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Gemensamma genomgångar, grupp- och självstudier.
Laboration och inlämningsuppgift.

 

Spektrum Kemi: 

kp 13 (s.341-s.357)

Testa Dig Själv 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5

Häftet (Periodiska systemet)

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Atom, atomkärna, proton, elektron, neutron, elektronskal, valenselektroner, period, grupp, jon, molekyl, jonbindning, molekylbindning, aggregationsform, fast, flytande, gas.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Grundämnen och periodiska systemet
Uppgifter
Periodiska systemet -Häftet