Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

7 - 9

The Fault In Our Stars Week 2-13

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Have you ever been plagued by something tragic in your life? This is unfortunately the case for the two main characters Hazel Graze and Augustus. We will follow their lives when reading this amazing novel by John Green. Hope you´ll enjoy!

TFIOS-

The Fault In Our Stars

8D                   Name: ________________________

 

Mål- du skall utveckla din förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd, t.ex. omformuleringar, frågor och förklaringar.
  • reflektera över traditioner, kulturella företeelser i delar av världen där engelskan används.

Bedömning:

·         Grammar ing-form/pågående presens                                 QUIZLET

·         DIAGNOS -LÄS/HÖRFÖRSTÅELSE                                           WEEK: 10

·         Writing                                                                                    WEEK: 8

·         Grammar                                                                                 WEEK: 4

Week

Wednesday

Thursday

2

 

Grammar

3

Grammar

TEST: GRAMMAR E-prov

We correct together!

4

Walking Dictation to TFIS

 

The Fault in Our Stars –quote

Time- pros/cons, discuss

 

 

Anticipation Guide- true/false

Answer questions! Explain your true or false!

 

Listen to Ch 1 TFIOS

Questions Ch 1

5

Listen to Ch 2- Questions Ch 2

Listen to ½ Ch3

Homework:  Read Ch 1-6 (P.104)

 

SAMTALSEFTERMIDDAG!

6

Quote by Shakespeare- discuss

Quizlet Questions Ch1-6 + reading

Homework: Read to Ch 8

Quizlet Questions Ch 6-8

Reading

Homework: Read to Ch 11

7

Quizlet- Important Quotes + Reading

Finished reading? Showbie Tasks 2

Homework: Finish reading the book

FILM

8

FILM

TEST: Writing A/C/E

9

Sports Holiday!

10

DIAGNOS: Reading Comprehension

If time left: Quizlet (verbs) or Digilär

Listening comprehension

 

11

Grammar ing-form

pågående/enkel presens

Grammar ing-form

Booklet+ Digilär Pågående form

12

Correct your essays + common mistakes hand-out, keep it for future essays.

Homework: Quizlet: bra på (good at etc…)

Quizlet test

Continue correcting your essays

Finish ing-form booklet

13

Watch film: Bowling for Columbine

Watch film: Bowling for Columbine

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav:

E

D

C

B

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del A är uppfyllda.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte syfte, mottagare och situation.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

BESKRIVNING:

Du talar/skriver med ganska bra innehåll och flyt.

Innehållet är

Förståeligt och enkelt.

Det finns en del, men inte alltför allvarliga språkliga brister i ordförråd och grammatik.

 

 

BESKRIVNING:

Du talar/skriver med bra innehåll och flyt.

Du kan variera ditt ordförråd mer än på E-nivå. Du använder inte svengelska uttryck eller svengelsk meningsbyggnad.

Du gör några fel i stavning och grammatik. Men har bra koll på de grammatikmoment vi gått igenom.

 

BESKRIVNING:

Du talar/skriver TYDLIGT och med för årskursen utmärkt innehåll och flyt.

Du har en god språkkänsla.

Du har ett varierat och fylligare innehåll samt ordförråd och meningsbyggnad.

Språket är tydligt.

På det hela taget korrekt stavning och grammatik.

Du analyserar/diskuterar och inte bara återberättar.

 

Chapter 1 Questions: (we listen together)

 

·         What would Hazel rather be doing rather than attending the support group? (p. 6)

·         Why doesn’t Hazel use the elevator? (p. 8)

·         What impending fate does Isaac face? (p. 10)

·         What reason does Augustus give Hazel for staring at her?      (p. 16)

https://quizlet.com/184547273/the-fault-in-our-stars-ch-1-2-flash-cards/

 

Chapter 2 Questions: (we listen together)

 

·         In Hazel’s opinion, why is An Imperial Affliction her favourite book? (p.34)

·         Describe Augustus. Use adjectives!

·         Do the flashcard test on Quizlet (Ch1)

https://quizlet.com/184547273/the-fault-in-our-stars-ch-1-2-flash-cards/

 

Chapter 3-5

·         Answer questions on Quizlet- Use flashcards

https://quizlet.com/184569107/the-fault-in-our-stars-ch-3-4-flash-cards/

https://quizlet.com/184577212/the-fault-in-our-stars-ch-5-flash-cards/

 

Chapter 6

https://quizlet.com/184913002/the-fault-in-our-stars-ch-6-flash-cards/

 

 

Characters:

 

John Green has numerous characters with various relationships/reactions to cancer.

 

·         What did you like/dislike about these characters?

·         How would you describe their personalities?

·         How do you identify with them?

·         Do they remind you of people you know?

-----------------------------------------------------------------------

 

Hazel’s mother

Hazel’s father

Hazel’s friend Kaitlyn

Augustus

Augustus’s mother

Augustus’s father

Support Group Patrick

Isaac

Isaac’s girlfriend Monica

Peter Van Houten

Lidewj

Dr. Maria

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback