Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Tema Världen

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Vi kommer att göra en jordenrunt-resa tillsammans där vi lär oss om världsdelarna.

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

Kunna visa på karta var olika världsdelar och världshav finns
Kunna berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur du lever
Kunna vara med och diskutera olika fakta om de olika väldsdelarna

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

titta på filmer
jämföra karta och jordglob
lära dig om världsdelarna och världshaven
lära dig om hur barn lever i olika delar av världen
diskutera nyheter från olika delar av världen
läsa och skriva faktatexter om världen
rita/måla

sjunga/dansa

färdighetsträna på IPAD

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- ditt aktiva deltagande under detta tema
- att du kan berätta om världskartan och peka ut ett antal världsdelar och världshav.
- att du kan jämföra hur barn lever i olika delar av världen.


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback