Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

LPP om Rörelse, Kraft och tryck samt planering

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Planering och LPP i fysikområdet Rörelse, kraft och tryck

PP fysik Kraft och rörelse samt tryck

 

Vi kommer att behandla kraft, rörelse och tröghet, fritt fall, centralrörelse i syfte att förstå hur krafter och rörelse hänger ihop.  Vad är tyngdpunkt, hur mäter man krafter och hur är sambandet mellan sträcka, tid och medelhastighet. Detta är saker vi ska ta reda på!

Vi kommer även att ta reda på hur tryck påverkar fasta material; hur tryck och area hänger ihop samt hur tryck påverkar vätskor och gaser.

Centralt innehåll (LGR11)

·         Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

·         Beskriva hur tryck och area kan användas för att t.ex. ta sig upp ur en vak. Hur tyngden kan förändras t.ex. när man badar.

·         Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, t.ex. kraft.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

 

Detta ska du kunna:

 • Om olika krafter och motkrafter samt hur dessa mäts
 • Att det är skillnad på massa och tyngd
 • Att det finns många olika slags rörelser och att det är förändringar som skapar dessa
 • Vad som menas med tröghet och hur vår tröghet påverkar oss
 • Tyngdpunkt och stödyta samt vad som kan hända om dessa förskjuts
 • Hur fritt fall fungerar och vilka krafter som inverkar på fritt fall
 • Hur satteliter kan skjutas ut och sedan röra sig runt jorden
 • Hur arean påverkar trycket av en och samma tyngd
 • Vad man kan göra för att öka/minska trycket för olika situationer
 • Hur trycket förändras om man dyker
 • Att vätskor har en lyftkraft
 • Förklara kommunicerande kärl, ex hur vi får vårt vatten från ett vattentorn
 • Hur undertryck och övertryck i gaser påverkar oss t.ex. när vi flyger
 • Planera och utföra en laboration samt dokumentera den i en labrapport

 

Begreppslista

Kraft, jordens dragningskraft, tyngdkraft, gravitationskraft, enheten newton (N), dynamometer, vikt, tyngd, massa, motkraft, friktion, kullager, tyngdpunkt, lodlinje, lodrät, stödyta, rörelse, rotation, likformig och olikformig rörelse, acceleration, retardation sträcka, tid, hastighet, luftmotstånd, friktionskraft, vakuum, fritt fall, rörelsens riktning, kaströrelse, satellit, tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft, tryck, densitet, lyftkraft, kommunicerande kärl, lufttryck, vakuum, övertryck, undertryck.

 

Arbetssätt

·         Genomgångar + powerpoint

·         Laborationer och demonstrationer

·         Eget arbete.

·         Räkneövningar

.

Film: Gigantiska experiment (sli.se), Vetenskapslådan: Kraft och rörelse (sli.se),

 

 

 

Planering

Fysik boken Spektrum kemi kapitel 6 sid. 166-195 och kapitel 7 Tryck sid. 196-217

 

Vecka

Måndag

Onsdag

 

4

Introduktion.   LPP

Genomgång: Rörelse s. 168-171

Arbeta med TDS sid 171

Genomgång: Krafter skapar rörelse s. 172-181

5

 

Genomgång: Fritt fall…sid. 182-185

Arbeta med de tre första TDS 6.1 - 6.3

6

 

Tröghet, sid. 186-189

Repetition och finalen.

Repetera

 

7

PROV på sidorna 168 -  195

Genomgång: Tryck på fasta material sid. 198 – 202

Tryck i vätskor sid 203-207

Tryck i gaser sid 208-212

8

 

Laborationer

labrapportskrivande

9

 

LOV

LOV

10

 

Du börjar  med kemi.

 

 

Bedömning

Bedömningen görs utifrån förmåga att

-    Använda kunskaper för att, granska information, kommunicera och ta ställning i frågor om kraft, rörelse och tryck.

-    Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva fysikaliska samband.

-    Genomförande och dokumentation av laborationer

-    Muntligt deltagande under lektioner samt ett Skriftligt prov    (Se även matris nedan)

 


 

Bedömningen avser

 

                     E                                          C                                         A

Förmåga att förstå begrepp, modeller och teorier och att kunna förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Du har grundläggande kunskaper inom aktuellt område och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar på enkelt identifierbara fysikaliska samband. Du använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Du har goda kunskaper inom aktuellt område och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar på förhållandevis komplexa  fysikaliska samband. Du använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Du har mycket goda kunskaper inom aktuellt område och visar det genom att  förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar på komplexa fysikaliska samband. . Du använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt. Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Se separat bedömningsmatris för NO-ämnena

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
LPP om Rörelse, kraft och tryck samt planering