Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Klassråd

Sandbackaskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

När vi har klassråd tränar vi elevdemokrati samtidigt som vi lär oss uttrycka egna åsikter, diskutera och lyssna på varandra.

Syfte och mål

Du ska lära dig hur möten organiseras och genomförs.

 

Arbetssätt

Du kommer att:

- få delta i klassråd 

- ges möjlighet att påverka mötena genom att ge förslag och uttrycka din åsikt

- ges möjlighet att träna på att vara ordförande och sekreterare 

 

Bedömning

Läraren kommer att bedöma:

- hur väl du kan delta och följa mötesreglerna på ett klassråd

- din förmåga att förstå behovet av gemensamma regler i klassen

- hur väl du kan vara med och fråga, diskutera och uttrycka din åsikt på klassråden

- hur väl du förstår centrala funktioner och begrepp så som exempelvis ordförande, protokoll och sekreterare. 


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Matriser i planeringen
Klassråd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter